Χρήστης:
 

Κωδικός:
 
(Ξέχασα τον κωδικό.) Login

  Χάρτης Πλοήγησης:   Site Map
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πρόγραμμα Διαχείριση βηματοδοτών

Το πρόγραμμα Διαχείριση βηματοδοτών απευθύνετε σε όσους έχουν σχέση με την τοποθέτηση καρδιακών βηματοδοτών. Έχει την δυνατότητα άμεσης παρακολουθήσεις της ποριάς των ασθενών και αυτοματοποιημένη γραμματεία για εύκολη και γρήγορη διαχείριση των εντύπων.

Αποτελείτε από δύο τμήματα :

Α) Το τμήμα της αρχειοθέτησης

Στο τμήμα αυτό δημιουργούμε την αρχειοθέτηση των ασθενών, ιατρών , τεχνικών και όλων των επιμέρους στοιχείων πχ Πόλεις. Νομοί, Ταμεία ,Νοσοκομεία κλπ . που χρειάζονται για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Με τις κατάλληλες φόρμες που διαθέτει η εφαρμογή, μπορούμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των εισαγόμενων πληροφοριών ακόμα και αν γίνετε από πολλά άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτό είναι αναγκαίο για την σωστή συμπλήρωση των εγγράφων, την απολαβή επαγγελματικών ιατρικών εκθέσεων και την σωστή στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Στο τμήμα αυτό καταγράφονται όλα τα στοιχεία και η διαδικασίες από την πρώτη επαφή μας με των ασθενή έως και το τέλος της ζωής του. Αποτελεί την ποιο σημαντική καταγραφή ιστορικών στοιχείων που αποφέρει τα μέγιστα στην προστασία της υγείας του ασθενή, αλλά και στην διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.


Επιγραμματικά τα στοιχεία του ασθενή που καταχωρούνται:

1) Τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του ασθενή μαζί με διάφορα πεδία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της ιατρικής του περίπτωσης και της στατιστικής του κατηγορίας.

2) Τα ιστορικά και ιατρικά στοιχεία των εμφυτεύσεων του ασθενή και τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα των βηματοδοτών που εμφυτεύτηκαν.

3) Οι προγραμματισμοί που έγιναν και τα τεχνικά στοιχεία αυτών.

4) Οι έλεγχοι που έγιναν και τα τεχνικά στοιχεία αυτών.

Οι Υπενθυμίσεις αποτελούν βασικό μέρος του τμήματος της αρχειοθέτησης. Εδώ μπορούμε να δούμε τα άτομα που πρέπει να επανεξεταστούν ή έχουν χαμηλό test rate. Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τα άτομα που θέλουμε να περάσουν στο δεύτερο τμήμα της γραμματείας, για να γίνουν αυτόματα η απαραίτητες εκτυπώσεις. Στις υπενθυμίσεις έχουμε την «Επανεξέταση» όπου βλέπουμε όλα τα άτομα που έχουν ημερομηνία εξέτασης έως και 30 ημέρες, μετά την σημερινή και το «Τest rate» όπου βλέπουμε τα άτομα που οι μετρήσεις τους είναι χαμηλές και χρειάζονται την άμεση αντικατάσταση της συσκευής τους.


Β) Το τμήμα Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελεί βασικό κομμάτι του προγράμματος, σκοπός του οποίου είναι η διαχείριση της αλληλογραφίας και των ενημερωτικών εκτυπώσεων.

Έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε με πολύ εύκολο, τρόπο έτοιμες φόρμες κειμένου, που συμπληρώνονται αυτόματα, παίρνοντας τα απαραίτητα στοιχεία από το αρχείο των ασθενών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Γραμματείας είναι ότι μας δίνει την δυνατότητα να τροποποιήσουμε τα είδη υπάρχοντα έγγραφα , καθώς και να δημιουργήσουμε καινούρια. Ακόμη με την χρήση δυναμικών φίλτρων επιτυγχάνουμε, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των στοιχείων που διαθέτουμε.

Μερικές από τις κατηγορίες εκτυπώσεων που μας παρέχει το πρόγραμμα είναι:

- Την εκτύπωση πολλαπλής αλληλογραφίας για συγκεκριμένο άτομο. Πχ για τον κύριο Αθανασιάδη εκτύπωση της Ενημερωτικής επιστολή, Διαβιβαστικό, Γνωμάτευση Ιατρού, Εγγύηση κτλ.

- Την εκτύπωση για πολλά άτομα, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα ανάλογα έντυπα για την περίπτωσή τους. Πχ για όσους η μπαταρία τους έχει εξασθενίσει, να εκτυπωθούν ενημερωτικές επιστολές μαζί με τις διευθύνσεις τους σε ετικέτες ή σε φακέλους , ώστε να επιτευχθεί γρήγορη επικοινωνία μαζί τους.

- Την εκτύπωση καταστάσεων με ενημερωτικά στοιχεία για τους τεχνικούς και τους ιατρούς, που θα κάνουν επαφές οι εξετάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

- Την εκτύπωση καταστάσεων ασθενών συγκεκριμένου νοσοκομείου ή περιοχής που πλησιάζει η ημερομηνία επανεξέτασης τους.

- Την εκτύπωση ιστορικών στοιχείων με συγκεκριμένα κριτήρια πχ την κατάσταση των επεμβάσεων που έκανε τάδε Ιατρός σε κάποιο νοσοκομείο με τον τάδε τεχνικό.

- Την εκτύπωση ευχητήριων καρτών στους συνεργάτες ιατρούς για το νέο έτος.

Και πάρα πολλές άλλες εκτυπώσεις που μπορούν να παραχθούν είτε εντελώς αυτόματα, είτε μέσω των δικών μας συγκεκριμένων επιλογών.

© Act Life Πολιτική Απορρήτου | Όροι Χρήσης Επιχείρηση   |   Προϊόντα   |   Λήψεις   |   Υποστήριξη   |   Επικοινωνία